Naše výrobky zajišťují bezpečné a spolehlivé napájení všude, kde je potřeba.

V našem portfoliu najdete produkty od suchých zalévaných a výkonových transformátorů po střední a vysokonapěťová spínací zařízení, ale stejně tak i některé produkty pro elektrifikaci železnic a průmyslové elektrické konektory. Kromě našich standardních produktů nás těší též spolupracovat na projektech se specifickými poždavky.