Manažeři moderních energetických distribučních sítí hledají nákladově efektivní způsoby zvyšování energetické účinnosti, stability sítě, skladování energie a energetické bezpečnosti.

Přístup k energii je základní silou dobra ve světě, ale k tomu, aby se udržitelné rozdělování energie stalo skutečností, potřebujeme více inovací, a potřebujeme také myslet dopředu.

Řešení od společností R&S, která zahrnují více než 100 let zkušeností a jsou integrována do více než 100 000 instalací transformátorů po celém světě, poskytují moderní rozvodné sítě se spolehlivostí a kvalitou, kterých je potřeba k růstu a prosperitě.

Náš úspěch je založen na porozumění unikátním výzvám, kterým naši zákazníci čelí. Každá síť je jiná a víme, že řešení šitá na míru jsou jediným způsobem, jak zajistit, abychom našim zákazníkům poskytovali tu nejlepší hodnotu.

Výhledové trendy

Energetická účinnost
Zvyšování energetické účinnosti způsobem, který nenarušuje podnikání, je v boji proti globálnímu oteplování zásadní. Taková opatření, jako je například ambiciózní cíl EU - úspory energie ve výši 20 % do roku 2020 - budou i nadále vyžadovat, aby dnešní distributoři energie přijali udržitelnější postupy.
Digitalizace
Digitalizace světových systémů distribuce energie představuje revoluci, která ovlivňuje a bude mít dopad na všechny, zejména na veřejně prospěšné služby a společnosti působící v těžkém průmyslu. Digitalizace - kromě zlepšení produktivity a zvýšení efektivity - také změní způsob, jakým fungujeme. Provozovatelé nyní čelí výzvě implementovat opatření na ochranu ve smyslu kybernetické bezpečnosti.
Skladování energie
Integrace obnovitelných zdrojů energie a výroba energie závislá na počasí ovlivňují stabilitu rozvodné sítě, a je potřeba je řídit obslužnými společnostmi. Řešení pro skladování energie, která absorbují špičky, jsou naprostou prioritou.

Překonáme vaše výzvy

Jednou z největších výzev, kterým moderní distribuční sítě čelí, je minimalizovat energetické ztráty. Úspory energie začínají okamžitě po výrobě energie a jdou až k distribučním sítím.

Transformátory hrají klíčovou roli a mají nejvyšší potenciál úspor, takže jsou klíčovým prvkem při snižování energetických ztrát. Společnost R&S dodává transformátory s nízkými ztrátami, s klasickými i amorfními jádry.

Přepínače odboček při zatížení rozšiřují funkci nastavování napětí v distribuční síti za provozu, a pomáhají u kolísajících napájecích zdrojů.