Snad nejdůležitější výzvou, před kterou stojí naše odvětví, je vybudování infrastruktury pro obnovitelné zdroje energie, která může poskytnout stabilní a udržitelnou zelenou energii komunitám i společnostem po celém světě.

Dodavatelé energie musejí integrovat energii z obnovitelných zdrojů do svých energetických sítí a přepravovat energii z místa, kde vzniká, do místa, kde má být využita, aniž by to mělo dopad na stabilitu sítě.

Společnost R&S se problematice energií věnuje systematicky, tak, aby se zelená budoucnost mohla stát skutečností. Řešení, která vytváříme, umožňují vodním elektrárnám, fotovoltaickým elektrárnám a větrným farmám vyhovět rostoucí poptávce po udržitelné výrobě energie a podporovat nepřetržité dodávky.

Výhledové trendy

Rostoucí poptávka
Řada faktorů, jako je například ambiciózní cíl EU - podíl obnovitelných zdrojů energie 27 % do roku 2020, vytváří celosvětový nárůst poptávky po stabilních a spolehlivých alternativních zdrojích energie. Technické inovace a zvyšující se investice činí z obnovitelných zdrojů rozumné řešení jak z ekonomického, tak i z etického hlediska.
Měnící se vzorce počasí
Dodávky energie dramaticky stoupají a klesají podle povětrnostních podmínek, a proto je integrace zelené energie do sítí při zachování spolehlivosti největší výzvou. Provozovatelé distribučních sítí nemohou ovládat počasí, ale stávající a nové technologie a tržní řešení mohou pomoci minimalizovat variabilní omezení energie z obnovitelných zdrojů.
Mikrosítě
Potřeba ekologičtějších elektrických sítí, které budou také spolehlivější a odolnější, přivedla mnohé lidi k tomu, aby šli cestou mikrosítí. Mikrosítě, které spojují zdroje výroby distribuované energie se spotřebiteli distribuované energie, ovlivňují předvídatelnost dodávek energie do distribuční sítě. Kontrola a ochrana jsou zde hlavními výzvami, kterým je nutné čelit.

Pomáháme vám překonávat výzvy, kterým čelíte

Společnost R&S vyrábí speciální transformátory z lité pryskyřice, výkonové i distribuční transformátory pro vodní elektrárny, fotovoltaické elektrárny a větrné farmy, které podporují jak rostoucí poptávku, tak i nutnost udržitelné výroby energie. Transformátory jsou konstruovány tak, aby kompenzovaly kolísající dodávku energie a výrazně pomáhaly při skladování energie.

Naše transformátory s konvenčními a amorfními jádry, charakteristické vysokou účinností, jsou klíčovým prvkem, pokud jde o snižování ztrát zelené energie a podporu přenosu energie z místa, kde je generována, do místa, kde bude využívána, bez dopadu na stabilitu sítě.

I když provozovatelům distribučních soustav nemůžeme pomoci, aby mohli ovládat počasí, můžeme jim poskytnout různé příslušenství, jako jsou ovládací zařízení, která pomáhají minimalizovat variabilní omezování obnovitelné energie.