V průmyslovém sektoru je hlavním faktorem při zajišťování konkurenční výhody energetická účinnost.

Průmysloví manažeři musejí zlepšovat procesy, zavádět automatizaci a investovat do systémů s vysokou účinností. Společnost R&S je dobře obeznámena s výzvami, kterým čelí různá průmyslová odvětví, jako je automobilový průmysl, chemický a petrochemický průmysl, plynárenství, výroba oceli, stavba tunelů a další obory. Nabízením produktů s vysokou účinností pro bezpečné a spolehlivé dodávky energie můžeme našim zákazníkům pomoci udržet si náskok před konkurencí.

Výhledové trendy

Účinnost
Zvýšená účinnost je pro udržení konkurenceschopnosti naprosto nezbytná, a toto platí o různých prvcích průmyslového odvětví. Manažeři hledají vysoce účinné a nízko ztrátové energetické systémy.
Průmysl 4.0
Nárůst automatizace, integrace IoT a robotů v různých průmyslových odvětvích vede k rostoucí poptávce po spolehlivé energii. Systémy, které fungují nepřetržitě, vyžadují nepřetržité napájení, a proto je jejich údržba náročná.
Bezpečnost
Se zvyšující se mírou automatizace, s rostoucí rychlostí procesů, a zvyšující se mírou spolupráce mezi robotem a člověkem je bezpečnost jedním z klíčových faktorů pro zajištění úspěchu v tomto odvětví. Elektrické komponenty musejí splňovat nejpřísnější bezpečnostní normy, a musejí fungovat v nejnáročnějších klimatických podmínkách.

Pomáháme vám překonávat výzvy, kterým čelíte

Automatizace a robotika přinášejí do průmyslového sektoru řadu výzev. Poptávka po energii se zvyšuje, a bezpečnost se stává prioritou. V důsledku toho jsou na energetické produkty kladeny vyšší požadavky.

Společnost R&S nabízí průmyslové elektrické zástrčky a transformátory, které splňují nejpřísnější bezpečnostní standardy pro průmyslové aplikace. Materiály, které používáme, zaručují bezpečnost, protože jejich charakteristiky zahrnují samozhášecí vlastnosti a nízké emise toxických plynů. Naše průmyslové zástrčky umožňují elektrické blokování a jsou vybaveny ochranou proti dotyku prstu.

Všechny komponenty se snadno udržují, protože je lze rychle nainstalovat a vyměnit přímo na místě.

Nejlepší materiály s nízkým odporem a minimálními ztrátami energie zajišťují zvýšenou účinnost, přičemž náklady na energii jsou minimalizovány.