Inżynier Produkcji

Inżynier Produkcji

ZREW Transformatory S.A., wiodący producent olejowych transformatorów mocy, będący częścią szwajcarskiej grupy R&S International Holding poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku Inżynier Produkcji.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • prowadzenie projektów usprawniających i oszczędnościowych,
 • prowadzenie zakładowego systemu Kaizen,
 • rozwój procesów produkcyjnych zgodnie z potrzebami biznesu i rozwoju firmy,
 • dobór nowych i optymalizacja istniejących metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie produkcji,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej procesu,
 • ciągła poprawa i optymalizacja istniejących procesów produkcji,
 • prowadzanie rozwiązań zgodnych z filozofią LEAN,
 • inicjowanie i uczestniczenie w analizach przyczyn powstawania niezgodności oraz wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych (tymczasowych i docelowych),
 • ciągła współpraca z innymi działami w obszarze rozwoju i usprawnienia jakości.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego (przykładowe kierunki: elektryka, inżynieria produkcji, automatyka, mechatronika, elektronika, mechanika i budowa maszyn),
 • znajomości narzędzi Lean Manufacturing, SPC, 5S,
 • znajomości MS Office (Excel, Power Point, Word)
 • znajomości j. angielskiego w stopniu co najmniej dobrym,
 • umiejętności współpracy w zespole,
 • orientacji na wynik,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • zdolności organizacyjnych,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • międzynarodowe środowisko pracy,
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • pakiet benefitów, m.in. opieka medyczna, pakiet sportowo-rekreacyjny, fundusz socjalny, grupowe ubezpieczenie PZU,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Miejsce pracy: ZREW Transformatory S.A., Łódź, ul. Rokicińska 144.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres renata.szczeblewska@zrew-tr.pl

 

W treści CV prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na administrację, przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez ZREW Transformatory S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 144, REGON 146312120, NIP 527-268-39-03 w celach związanych
z procesami rekrutacji oraz w celu ustalenia warunków przed zawarciem umowy o pracę. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie dane, które są włączone do CV zostały dostarczone dobrowolnie i są one prawdziwe”

Opcjonalnie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych danych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez ZREW Transformatory S.A. z siedzibą w Łodzi w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podobne stanowisko”.

Klauzula RODO:

Informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych Kandydata jest ZREW Transformatory Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Rokicińska 144
  92-412 Łódź, tel.: 42 671 86 00 adres e-mail: daneosobowe@zrew-tr.pl
 • Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych Kandydata jest zatrudnienie Kandydata przez Pracodawcę.
 • Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody,
  w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych przez Kandydata jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowej realizacji rekrutacji. W razie niepodania przez Kandydata danych osobowych, dalszy proces rekrutacji Kandydata, jak też jego zatrudnienie będą niemożliwe.
 • Dane udostępnione przez Kandydata nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko upoważnieni pracownicy Pracodawcy oraz podmioty będące administratorami tych danych.
 • Dane udostępnione przez Kandydata nie będą podlegały profilowaniu.
 • Pracodawca nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Kandydat niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ZREW Transformatory S.A. z siedzibą w Łodzi, w celach wskazanych w niniejszej klauzuli.

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.