XIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

TRANSFORMATORY ENERGETYCZNE I SPECJALNE

Nowoczesna produkcja, niezawodna eksploatacja

Konferencja odbywa się pod patronatem JM Rektora Politechniki Łódzkiej Prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jóźwika

KAZIMIERZ DOLNY
11-13 października 2023 r.

Zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego

Organizatorzy:

Pod patronatem:

Przy współudziale:

Patronat:
— Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich
— Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki

Organizatorzy:
— ZREW Transformatory S.A.
— Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej
— Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej
— Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki

Komitet Naukowo-Programowy:
1. prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak (przewodniczący) – Politechnika Łódzka
2. dr inż. Krzysztof Majer (sekretarz) – Politechnika Łódzka
3. prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik – Politechnika Śląska
4. mgr inż. Andrzej Boroń – SEP Oddział Łódzki
5. dr inż. Bruno Bosnjak – R&S International Holding
6. prof. dr hab. inż. Andrzej Cichoń – Politechnika Opolska
7. dr hab. inż. Sławomir Cieślik – Prezes SEP
8. prof. dr hab. inż. Jakub Furgał – Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
9. mgr Anna Grabiszewska – SEP Oddział Łódzki
10. prof. dr hab. inż. Hanna Mościcka-Grzesiak – Politechnika Poznańska
11. dr hab. inż. Tomasz Piotrowski – Politechnika Łódzka
12. dr hab. inż. Paweł Rózga, prof. uczelni – Politechnika Łódzka
13. dr hab. inż. Ryszard Szczerbanowski – Politechnika Łódzka
14. dr hab. inż. Łukasz Szymański, prof. uczelni – Politechnika Łódzka
15. dr inż. Zbigniew Szymański – SEP Oddział Łódzki
16. doc. dr inż. Wojciech Urbański – Politechnika Warszawska
17. prof. dr hab. inż. Irena Wasiak – Politechnika Łódzka

Komitet Organizacyjny:
1. mgr inż. Grzegorz Sołtysiak (przewodniczący) – ZREW Transformatory S.A.
2. mgr Małgorzata Siedlarek-Kędzierska (sekretarz) – ZREW Transformatory S.A.
3. mgr inż. Marcin Błaszczyk – ZREW Transformatory S.A.
4. mgr Renata Sowińska – ZREW Transformatory S.A.
5. mgr Szymon Świerczewski – ZREW Transformatory S.A.

Tematyka Konferencji
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z zakresu transformatorów energetycznych i specjalnych, a w szczególności:
– nowoczesne metody obliczeniowe i projektowe,
– trendy rozwojowe i prośrodowiskowe
– eksploatacja, diagnostyka i badania,
– modernizacje i remonty.
W ramach konferencji zostaną zaprezentowane referaty wiodących ośrodków naukowych, przedsiębiorstw reprezentujących energetykę zawodową, placówek.
naukowo badawczych oraz firm współpracujących z energetyką.
WYBRANE REFERATY ZOSTANĄ WYDRUKOWANE W CZASOPIŚMIE PUNKTOWANYM

Terminy:
— zgłaszania gotowych referatów do dnia 31.08.2023 r.
— zgłaszania uczestnictwa w konferencji wraz z wniesieniem opłat do dnia 31.08.2023 r.

Opłaty Konferencyjne
— Opłata konferencyjna wynosi 3 950,00 zł + 23% VAT i obejmuje:
materiały konferencyjne, koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz koszty organizacyjne. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku
nieprzybycia uczestnika (materiały konferencyjne zostaną przesłane pocztą).
— Umieszczenie materiałów reklamowych w teczce konferencyjnej:
– do 10 stron formatu A4 – 2 400,00 zł + 23% VAT,
– istnieje możliwość odpłatnego umieszczenia większej ilości materiałów reklamowych.
— Stoisko reklamowe (ok. 4 m2) 4 900,00 zł + 23% VAT.
— Wygłoszenie komunikatu reklamowego (do 10 min.) w trakcie sesji marketingowej 2 400,00 zł + 23% VAT.

Istnieje możliwość zakwaterowania uczestników w pokojach 1-osobowych za dodatkową opłatą w wysokości 990,00 zł + 23% VAT.
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce Konferencji:
HOTEL „KRÓL KAZIMIERZ” w Kazimierzu Dolnym
przy ul. Puławskiej 86
www.krolkazimierz.pl

Formularze zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:
Małgorzata Siedlarek-Kędzierska
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
ZREW Transformatory S.A.
92-412 Łódź, ul. Rokicińska 144
M +48 607 211 380
malgorzata.siedlarek@zrew-tr.pl

Referaty wraz z krótkim streszczeniem prosimy wysyłać na adres:
Krzysztof Majer
Sekretarz Komitetu Naukowo-Programowego
Politechnika Łódzka
Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych
90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 18/22
M +48 503 868 152
krzysztof.majer@p.lodz.pl

Wpłat prosimy dokonywać na konto bankowe:
ZREW Transformatory S.A.
ul. Rokicińska 144
92-412 Łódź
mBank S.A.
69 1140 1010 0000 5418 4600 1001
Tytuł przelewu: „Kazimierz 2023”

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.