W R&S Group gwarantujemy energię i aktywnie wspieramy transformację w kierunku wytwarzania i dystrybucji energii odnawialnej. Zrównoważony rozwój jest częścią strategii, która wyznacza nasze obecne i przyszłe działania.

Dążymy do kompleksowego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w Grupie R&S i jej łańcuchach wartości oraz stosujemy model gospodarki o obiegu zamkniętym, który uwzględnia pełny cykl życia naszych produktów. Centralnym punktem naszych wysiłków jest poprawa efektywności energetycznej produktów, która rozciąga się od wyboru materiałów do projektu i funkcji każdego z nich.

Angażujemy się w rozwój nowej generacji produktów na rynku transformatorów poprzez ciągłe ulepszanie naszych urządzeń. Jesteśmy przekonani, że nadal możemy optymalizować konstrukcję transformatorów i wykorzystywać bardziej wydajne i przyjazne dla klimatu materiały, które umożliwiają ich zrównoważoną eksploatację. W części naszych transformatorów zaczęliśmy stosować stal przyjazną dla klimatu jako alternatywę dla tradycyjnej stali walcowanej na gorąco, aby ograniczyć ślad węglowy przez nie generowany. Ponad 80% surowców wykorzystywanych w naszych transformatorach to różnego rodzaju metale, z których większość nadaje się do recyklingu. Jednocześnie koncentrujemy się na poprawie efektywności energetycznej transformatorów. W porównaniu do przeszłości, w naszych obecnych modelach transformatorów osiągnęliśmy roczne oszczędności energii na poziomie ponad 25%.

W ramach Grupy R&S ustanowiliśmy cele, procesy i wskaźniki wydajności ESG (środowiskowe, społeczne, ładu korporacyjnego), aby monitorować nasze wysiłki i dążyć do ciągłego doskonalenia w obszarze aspektów ESG. Obecnie koncentrujemy się na opracowaniu harmonogramu działań ESG i docelowego modelu operacyjnego, aby płynnie zintegrować zasady i inicjatywy ESG z naszymi działaniami biznesowymi i celami w zakresie wynagrodzeń.

Strategia

Ambicje, strategia zrównoważonego rozwoju i harmonogram działań
Produkty i usługi
Klient

Ryzyko i zgodność z przepisami

Ocena ryzyka
Dane i technologia
Regulacje

Zarządzanie środowiskowe

Emisja gazów cieplarnianych
Efektywne gospodarowanie zasobami

Łańcuch wartości

Łańcuch dostaw
Relacje z sektorem edukacji

Pracownicy i środowisko pracy

BHP
Etyka i postępowanie w miejscu pracy

Ład korporacyjny

Zadania i odpowiedzialności
Systemy zarządzania
Równość płci