Inżynier Sprzedaży ds. Eksportu

Inżynier Sprzedaży ds. Eksportu

ZREW Transformatory S.A., wiodący producent olejowych transformatorów mocy, będący częścią szwajcarskiej grupy R&S International Holding poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Inżynier Sprzedaży ds. Eksportu

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za:

 • współpracę przy realizacji projektów inwestycyjnych na rynkach zagranicznych,
 • kalkulacje i analizy kosztowe,
 • przygotowywanie ofert,
 • pozyskiwanie zleceń,
 • kontakty z klientami i podwykonawcami,
 • współpracę z partnerami handlowymi.

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum 2 lata doświadczenia w sprzedaży eksportowej,
 • wykształcenia wyższego technicznego, preferowane – elektrotechnika lub pokrewne,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację w międzynarodowym środowisku,
 • znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem,
 • zdolności interpersonalnych,
 • dużego zaangażowania w realizację powierzonych zadań,
 • dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • gotowości do wyjazdów służbowych,
 • prawa jazdy kat. B.

Oferujemy: 

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • międzynarodowe środowisko pracy,
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • pakiet benefitów, m.in. opieka medyczna, pakiet sportowo-rekreacyjny, fundusz socjalny, grupowe ubezpieczenie PZU,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Miejsce pracy: ZREW Transformatory S.A., Łódź, ul. Rokicińska 144.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres kadry@zrew-tr.pl

 

W treści CV prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na administrację, przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez ZREW Transformatory S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 144, REGON  146312120, NIP 527-268-39-03 w celach związanych z procesami rekrutacji oraz w celu ustalenia warunków przed zawarciem umowy o pracę. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie dane, które są włączone do CV  zostały dostarczone dobrowolnie i są one prawdziwe”

Opcjonalnie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych danych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez ZREW Transformatory S.A. z siedzibą w Łodzi w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podobne stanowisko”.

Klauzula RODO:

Informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych Kandydata jest ZREW Transformatory Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Rokicińska 144, 92-412 Łódź, tel.: 42 671 86 00 adres e-mail: daneosobowe@zrew-tr.pl
 • Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych Kandydata jest zatrudnienie Kandydata przez Pracodawcę.
 • Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych przez Kandydata jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowej realizacji rekrutacji. W razie niepodania przez Kandydata danych osobowych, dalszy proces rekrutacji Kandydata, jak też jego zatrudnienie będą niemożliwe.
 • Dane udostępnione przez Kandydata nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko upoważnieni pracownicy Pracodawcy oraz podmioty będące administratorami tych danych.
 • Dane udostępnione przez Kandydata nie będą podlegały profilowaniu.
 • Pracodawca nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Kandydat niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ZREW Transformatory S.A. z siedzibą w Łodzi, w celach wskazanych w niniejszej klauzuli.

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.