Logistyk

Logistyk

Tesar Polska Sp. z o.o., wiodący producent transformatorów rozdzielczych oraz przekładników, będący częścią szwajcarskiej grupy R&S International Holding poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Logistyk

Zakres obowiązków:

 • organizacja transportów, wysyłek i przygotowywanie niezbędnych dokumentów,
 • współpraca z klientami w zakresie potwierdzania zamówień, ustalania dat dostaw, informowania o statusie zamówień,
 • analiza i negocjacje cen i warunków dostaw, optymalizacja kosztów transportu,
 • współpraca z innymi działami w zakresie koordynacji dostaw i planowania produkcji.

Nasze wymagania:

 • 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • znajomość j. angielskiego,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • samodzielność, terminowość i umiejętność organizacji pracy własnej,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • odporność na stres, wielozadaniowość i szybkość w działaniu.

Oferujemy: 

 • pracę w międzynarodowej grupie o ugruntowanej pozycji na rynku z siedzibą w Szwajcarii,
 • atrakcyjne wynagrodzenie, uzależnione od posiadanych kompetencji oraz bogaty pakiet benefitów.

Miejsce pracy: Tesar Polska Sp. z o.o., ul. Skarbowa 34, 32-005 Niepołomice.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@tesarpolska.pl

W treści CV prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na administrację, przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez TESAR POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Skarbowa 34, REGON 241386501 NIP 634 273 09 34 w celach związanych z procesami rekrutacji oraz w celu ustalenia warunków przed zawarciem umowy o pracę. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie dane, które są włączone do CV zostały dostarczone dobrowolnie i są one prawdziwe”.

Opcjonalnie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych danych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez TESAR POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podobne stanowisko”.

Klauzula RODO:

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”), w związku z otrzymaniem od Pani / Pana przez TESAR Polska z siedzibą w Niepołomicach, droga elektroniczną (poczta elektroniczną) Pani / Pana CV / aplikacji, niniejszym Informujemy, że administratorem Pani / Pana danych osobowych (dalej: „Dane”), zwartych w tym CV / aplikacji i zbieranych w związku z rekrutacją jest spółka TESAR Polska Sp. z o.o.. z siedzibą w Niepołomicach ul. Skarbowa 34 (32-005) (dalej: „Administrator”) , adres e-mail: info@tesarpolska.pl tel. 12 312 90 41. Administrator przetwarza Dane zawarte wPani / Pana CV / aplikacji, a także inne zebrane w trakcie procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana stosownej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podstawą przetwarzania Pani / Pana Danych są przepisy obowiązującego prawa, tj. art. 22(1) kodeksu pracy, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach tj. w przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez TESAR Polska Sp. z o.o.), Pani / Pana podstawą prawną przetwarzania Danych jest zgoda na przetwarzanie tych Danych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie przez Panią / Pana Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w rekrutacji, w ramach której przesłała Pani / przesłał Pan swoje CV / aplikację , jak również w przyszłych rekrutacjach, prowadzonych przez ZREW Transformatory S.A., jeżeli chciałaby Pani / chciałby Pan wziąć w nich udział. Brak podania tych Danych lub w przypadku konieczności wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, brak takiej zgody, uniemożliwi ich przetwarzanie, a więc także przechowywanie w bazie danych osobowych TESAR POLSKA SP. z o.o. a co za tym idzie, brak możliwości rozpatrywania Pani/Pana osoby w prowadzonej aktualnie lub planowanych w przyszłości procesach rekrutacji. Dane przechowywane są przez Administratora wyłącznie w celach określonych powyżej i wyłącznie w zakresie wskazanym w art. 22(1) kodeksu pracy, przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub, w zależności od Pani / Pana dodatkowej dobrowolnej zgody, przyszłych rekrutacji, a następnie, do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Jeżeli podstawą przetwarzania Pani / Pana Danych jest zgoda, ma Pani / Pan prawo ją cofnąć w dowolny sposób i w dowolnym momencie – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Pani / Pana Dane Administrator może przekazać podmiotom, które technicznie lub organizacyjnie pomagają mu prowadzić rekrutację pracowniczą (np. portale za pośrednictwem których zbieramy CV), zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów informatycznych, a także naszym doradcom prawnym, jak również spółkom z grupy kapitanowej R&S Internaional Holding A.S. z siedzibą w Sissach, Szwajcaria, będącej właścicielem TESAR POLSKA SP. z o.o. Dane nie podlegają profilowaniu, ani automatyzacji.

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.