Zarządcy nowoczesnych sieci elektroenergetycznych poszukują sposobów na ekonomiczne zwiększenie wydajności energetycznej, stabilności sieci, przechowywania energii i bezpieczeństwa energetycznego.

Dostęp do energii to podstawowe narzędzie szerzenia dobrobytu na świecie. Aby jednak dystrybucja energii była prawdziwie zrównoważona, należy wprowadzać innowacje i poszukiwać nowych środków.

Rozwiązania R&S, opracowane w oparciu o ponad 100 lat doświadczenia i wykorzystywane w ponad 100 000 stacji transformatorowych na całym świecie, pozwalają na tworzenie nowoczesnych sieci elektroenergetycznych, charakteryzujących się oczekiwaną niezawodnością i jakością.

Zrozumienie szczególnych wyzwań stojących przed naszymi klientami pozwala nam odnosić sukcesy. Wiemy, że każda sieć jest inna i aby zapewnić naszym klientom najlepszą wartość, musimy oferować specjalnie dostosowane rozwiązania.

Przyszłe trendy

Efektywność energetyczna
Zwiększenie energooszczędności w sposób, który nie utrudnia działalności ma kluczowe znaczenie dla walki z globalnym ociepleniem. Środki, takie jak stawiane przez UE cele zwiększenia oszczędności energii o 20% do 2020 roku, zmuszają dostawców energii do wdrażania bardziej zrównoważonych rozwiązań.
Cyfryzacja
Cyfryzacja systemów dystrybucji energii na całym świecie to rewolucyjna zmiana, która w coraz większym stopniu wpływa na wszystkich, a w szczególności na przedsiębiorstwa usług komunalnych i przemysłu ciężkiego. Cyfryzacja zmieni sposób naszego działania oraz doprowadzi do zwiększenia produktywności i efektywności. Operatorzy stoją obecnie przed wyzwaniem wdrożenia zabezpieczeń cybernetycznych.
Przechowywanie energii
Wdrażanie odnawialnych źródeł energii i systemów generowania energii zależnych od pogody wpływa na stabilność sieci i wymaga odpowiedniego zarządzania. Kluczowe znaczenie mają rozwiązania pozwalające na przechowywanie nadwyżek energii.

Rozwiązujemy problemy, przed którymi stoją klienci

Jednym z największych wyzwań stojących przed nowoczesnymi sieciami elektroenergetycznymi rozdzielczymi jest minimalizacja strat energii. O oszczędność należy dbać od momentu wygenerowania energii, aż do dostarczenia jej do sieci dystrybucji.

Transformatory pełnią tu ważną rolę, ponieważ pozwalają na największe oszczędności i w największym stopniu redukują straty energii. R&S dostarcza wyjątkowo niskostratne transformatory z rdzeniem konwencjonalnym oraz amorficznym.

Przełączniki zaczepów pod obciążeniem rozszerzają możliwości regulacji napięcia podczas pracy w sieci rozdzielczej i ułatwiają kontrolę zmiennych źródeł energii.