Do 2050 roku prawie 70% populacji świata będzie mieszkała w miastach. Dziś wartość ta wynosi 54%.

Na całym świecie liczebność mieszkańców miast rośnie z prędkością 50 milionów rocznie. W efekcie obserwowany jest dynamiczny wzrost inwestycji w infrastrukturę transportową, ponieważ miasta chcą utworzyć sieci kolejowe i systemy elektromobilności zapewniające niezawodne, zrównoważone i niedrogie usługi.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży elektryfikacji kolei, firma R&S zna wyzwania związane z tworzeniem nowoczesnych systemów transportu i może zaoferować niezawodne rozwiązania, które pozwolą spełnić rosnące zapotrzebowanie.

Przyszłe trendy

Koleje dużych prędkości
Pociągi szybkobieżne łączące duże miasta w Europie i Azji stają się coraz bardziej popularnym środkiem transportu. Wzrost zapotrzebowania oznacza, że operatorzy muszą stworzyć wysoce niezawodny i bezpieczny system trakcji kolejowej, aby zwiększyć zasięg i zdolności przewozowe swoich usług.
Elektromobilność
Z powodu coraz większej popularności pojazdów elektrycznych i przewidywanego wzrostu udziału elektromobilności w transporcie do 20% do roku 2025, konieczne jest utworzenie rozległej sieci stacji ładowania, dzięki której podróżni będą mogli ładować pojazdy i płynnie się przemieszczać.

Rozwiązujemy problemy, przed którymi stoją nasi klienci

Wzrost zapotrzebowania wymusza zwiększenie efektywności. Nasze łączniki prądu przemiennego i stałego do zastosowań w kolei są bardzo wydajne. Ich parametry dostosowujemy do wymogów konkretnych projektów. Łączniki R&S są tak zaprojektowane, aby zapewnić niezawodne działanie nawet w najtrudniejszych warunkach.

Specjalne łączniki wysokoprądowe zapewniają bezpieczną i wydajną pracę instalacji na stacjach kolejowych i w zastosowaniach przemysłowych.

Nasze transformatory do prostowników, systemów trakcyjnych i zastosowań w elektromobilności gwarantują zasilanie bez przerw.