Być może najważniejszym wyzwaniem, przed jakim stoi nasza branża, jest utworzenie infrastruktury źródeł odnawialnych, która w zrównoważony sposób zapewni zieloną energię społecznościom i firmom na całym świecie.

Dostawcy energii muszą wdrożyć energię odnawialną do swoich sieci i zadbać o jej transport od źródła do miejsca użytkowania bez utraty stabilności.

R&S bezustannie pracuje, aby zrealizować wizję zielonej przyszłości. Tworzone przez nas rozwiązania pozwalają hydroelektrowniom przepływowym, elektrowniom fotowoltaicznym i wiatrowym sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na zrównoważoną energię dostarczaną bez przerw.

Przyszłe trendy

Rosnące zapotrzebowanie
Czynniki, takie jak stawiane przez UE cele zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii do 27% do 2020 roku, znacząco zwiększają zapotrzebowanie na stabilne i niezawodne alternatywne źródła energii na całym świecie. Dzięki innowacjom technologicznym i wzrostowi inwestycji rośnie wartość źródeł odnawialnych pod względem ekonomicznym i etycznym.
Zmiany pogodowe
Zapotrzebowanie drastycznie wzrasta i spada w zależności od pogody, w wyniku czego wdrożenie zielonej energii do sieci przy zachowaniu niezawodności stanowi poważne wyzwanie. Operatorzy sieci nie mają wpływu na pogodę, ale zastosowanie dostępnych i nowych technologii oraz rozwiązań rynkowych może pozwolić na zredukowanie ograniczeń związanych ze zmienną dostępnością energii odnawialnej.
Mikrosieci energetyczne
Zapotrzebowanie na sieci energetyczne, które są bardziej przyjazne dla środowiska, ale też bardziej niezawodne i odporne, prowadzi do wzrostu popularności mikrosieci. Dzięki mikrosieciom energetycznym będącym łącznikiem pomiędzy rozproszonymi źródłami wytwarzania energii a rozproszonymi konsumentami, ilość energii przekazywanej do sieci rozdzielczej staje się bardziej przewidywalna. Główne wyzwania to kontrola i bezpieczeństwo.

Rozwiązujemy problemy, przed którymi stoją nasi klienci

R&S produkuje specjalne transformatory żywiczne, mocy i rozdzielcze dla hydroelektrowni przepływowych, elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych, zaspokajając rosnące zapotrzebowanie i umożliwiając spełnianie wymogów dotyczących zrównoważonego wytwarzania energii. Transformatory te zaprojektowano z myślą o kompensowaniu zmian w dostępności energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz przechowywaniu energii.

Nasze wysokowydajne transformatory z rdzeniami konwencjonalnymi i amorficznymi pełnią ważną rolę w procesie redukcji strat zielonej energii oraz jej transportu od źródła do miejsca użytkowania bez utraty stabilności sieci.

Nie pomożemy operatorom sieci kontrolować pogody, ale możemy zapewnić im różne rozwiązania, takie jak systemy sterowania, które pozwolą zminimalizować ograniczenia związane ze zmienną dostępnością energii odnawialnej.