Mieszcząca się w Niepołomicach, Tesar Polska projektuje i produkuje transformatory żywiczne i przekładniki prądowe od 2013 roku.

Tesar Polska jest częścią znanego producenta transformatorów Tesar, pierwszej włoskiej firmy, która wdrożyła technikę odlewania żywicy do transformatorów.

Po wielu latach działalności z biurem handlowym w Polsce, Tesar zdecydował się na budowę nowego zakładu produkcyjnego przy green field w przemysłowej części Krakowa, który działa od 2013 roku pod własną nazwą Tesar Polska.

W 2016 roku, Tesar i Tesar Polska stały się częścią R&S, wiodącego dostawcy produktów infrastruktury elektrycznej na kluczowych rynkach na całym świecie.

Tesar Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Niepołomicach, ul. Skarbowa 34, 32-005 Niepołomice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000341614, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca nr NIP 634 273 09 34, REGON 241386501, o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).